Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


20. Tétel

2012.04.20

 20.  Ismertesse a munkaviszony keletkezésének és megszüntetésének feltételeit!

                    munkaviszony létesítésének feltételei

                    munkaszerződés tartalmi és formai előírásai

                    munkaviszony megszünésének esetei

                    munkaviszony megszüntetési lehetőségei

 

Munkaviszony létesítése:

                    a munkáltató ls munkavállaló között jön létre, munkaszerződéssel

                    a munkaszerződés csak írásban köthető, lehet elektronikus úton is.

                    A munkaszerződés életbe lépése a munkába lépés napja.

                    A munka szerződés nem álhat szemben az alkotmánnyal vagy a munka váll. Könyvével,

 kivéve,ha a munka vállaló számára kedvezőbb feltételt állapít meg.

 

Munka szerződés tartalmi és formai előirásai:

                    munkakört

                    rögzítenie kell a munkavégzés helyét

                    személyi alapbért

                    további juttatásokat is le szokták rögzíteni pl: utalvány, prémium, stb.

                    kollektív szerződés

                    munkaviszony időtartalma, lehet: határozott idejű

                                                                           határozatlan idejű

                    próba idő- munkaadó, vállaló megismeri egymást, 30 nap max, de meghosszabbítható 3hó.

                  Bármelyfél, indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja.

                    Csak pályázaton induló tölthet be, olyan munkakört amelyre pályázatot írtak ki

 

Munkaviszony megszüntethető:

     Automatikusan megszűnik:

munkavállaló halála

a munkáltató jogutód nélküli megszünésével

ha a határozott idő lejár

     Megszüntethető:

                    közös megegyezés

                    rendes felmondással

                    rendkívüli felmondással

                    azonnali hatállyal próba idő alatt

    Közös megegyezés :

               Mindkét félnek egyet kell értenie a munkaviszony megszüntetésénél.

   

    Rendes felmondás:

           Kezdeményezheti a munkáltató vagy a munkavállaló.

                    munka vállaló nem köteles indokolni

                    munkáltatónak indokolnia kell

                    ha vita merülne fel a munkáltató bizonyít.

 

   Rendkívüli felmondás:  azonnali hatállyal történik.

      1, súlyosan, szándékosan vagy gondatlanul megszegi kötelezetségeit.

      2, olyan magatartást biztosítok, amely munkaviszony fenntartását

            lehetetlenné teszi.    pl.: munkavállaló zaklatása

       15 nap áll rendelkezésre.

   Kívéve: Bűncselekmény esetén ilyenkor a bűncselekmény elévülés idejét  kell figyelembe        

 Nem lehet felmondani:

                    ha valaki betegség miatt cselekvő képtelen.

                    beteg gyermek közvetlen hozzátartozója

                    terhesség ideje alatt

                    öregségi előtt áll 5 évvel akkor csak kül. indokkal. 

                    szülést követő 6 hónapig.

 Felmondási idő 30 nap.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.